Asmens sveikatos priežiūra ir slauga

Globos namų asmens sveikatos priežiūros tarnyboje dirba  sveikatos priežiūros specialistai: asmens sveikatos priežiūros tarnybos vadovas, bendrosios praktikos slaugytojos, kineziterapeutė, dietistė, slaugytojų padėjėjos. Darbuotojų komanda teikia kokybišką slaugą negalią turinčiam gyventojui, organizuoja ir teikia pagalbą ligos atveju, mokina tausoti sveikatą.

Gyventojui užtikrinama teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją, vadovaujantis sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais teisės aktais.  Medicinos personalas teikia reikiamas slaugos paslaugas, atsižvelgiant į gyventojo sveikatos būklę ir  vadovaujantis gydančio gydytojo paskyrimais. Esant poreikiui, gyventojai nukreipiami gydytojų specialistų konsultacijoms ir gydymui. Jei būtina, gyventojai hospitalizuojami.

Gyventojai, pagal poreikį ir įstaigoje nustatytus normatyvus, aprūpinami medikamentais, slaugos priemonėmis ir tvarsliava, techninės pagalbos priemonėmis.

Teikiamos šios slaugos paslaugos: pragulų profilaktika,  kėlimas ir vartymas, kasdienė kūno priežiūra, sauskelnių keitimas, drabužių ir patalynės keitimas, gydytojo paskirtų vaistų davimas, lašų į akis lašinimas, maitinimas,  kūno temperatūros, AKS ir pulso matavimas, maudymas vonioje arba lovoje, šeimos gydytojo ir gydytojų specialistų konsultacijų organizavimas.

Teikiamos kineziterapijos (individualiai arba grupėje) paslaugos, organizuojamos mankštos. Gyventojai gali naudotis įrengta kineziterapijos sale, sporto inventoriumi.