Socialinio darbo paslaugos

Socialinio darbo paslaugų teikimą globos namuose organizuoja socialinio darbo tarnybos darbuotojai: socialinio darbo tarnybos vadovas, socialinis darbuotojas, psichologas-dvasininkas, sielovados darbuotojas,  užimtumo specialistas, socialinio darbuotojo padėjėjai. Tarnybos darbuotojų darbo tikslas- įvertinti gyventojų pagalbos poreikius ir organizuoti reikiamos socialinės pagalbos teikimą, stiprinant gyventojų savarankiškumą ir gerinant jų gyvenimo kokybę.

Socialiniai darbuotojai padeda naujiems gyventojams jų adaptacijos globos namuose laikotarpiu, teikia informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymo ir palaikymo, darbinių įgūdžių ugdymo, laisvalaikio ir užimtumo organizavimo (koncertai, susitikimai, maldos, gimtadieniai, išvykos, rankdarbiai, edukacinė veikla, pasivaikščiojimai, kt) , bendravimo paslaugas. Gyventojams teikiama psichologinė-dvasinė pagalba, tenkinami dvasiniai poreikiai. Kartą per savaitę globos namuose vyksta senjorų klubo narių susibūrimai, į kuriuos renkasi ne tik globos namų gyventojai, bet ir savo namuose gyvenantys miesto senjorai. Organizuojami kaniterapijos  (šunų terapijos) užsiėmimai.

Socialinis darbas organizuojamas ir planuojamas atsižvelgiant į gyventojų poreikius, galimybes,  sveikatą. Vykdoma individuali veikla su kiekvienu gyventoju, taip pat  grupiniai  užsiėmimai.