• „Metai bėga ratu. Žiema užleidžia vietą pavasariui, paskui iš pavasario išauga vasara, ir pagaliau metai užsibaigia rudeniu. Rudens metas žmogaus gyvenime gali būti didelės pjūties metas. Metas susirinkti savo patirties vaisius.“

 • „Jei išmoktus žiūrėti į senatvę ne kaip į kūno nykimą, bet kaip į sielos derlių, sužinosi, kad senatvė gali būti didelės stiprybės, pusiausvyros ir pasitikėjimo metas, jis turėtų duoti jėgų ir supratimo, kad tau atsiskleis gilesnis sielos pasaulis.“

Ateina metas, kai mus užauginusiems, sulaukusiems brandaus amžiaus, neretai pasiligojusiems ir nebegalintiems  savimi pasirūpinti tėvams mūsų dėmesys tampa ypatingai svarbus.  Tačiau jų globa gali pareikalauti daugiau, nei galime duoti: atsisakyti savo gyvenimo, kurį neretai esame susikūrę toli nuo Lietuvos, kentėti sekinančias bemieges naktis, nuolatinį nuovargį, kitus slaugos jai nepritaikytoje aplinkoje vargus.Nelengva ryžtis apgyvendinti artimą žmogų „valdiškuose“ namuose ir svetimiems žmonėms  patikėti jo globą. Bijoma ir visuomenės ar giminės pasmerkimo. Bet ar tikrai tėvai nori mūsų kančių? Juk svarbiausia, kad jie jaustų mūsų meilę, rūpestį ir galėtų gyventi orų gyvenimą aplinkoje, kur tenkinami jų poreikiai ir teikiama visa jiems reikalinga pagalba.

Nuo 2015 m. socialinę globą teikiančios įstaigos paslaugas gali teikti tik turėdamos  licencijas. Tai reiškia,  jog jos  turi atitikti valstybės nustatytus reikalavimus. Valstybė vertina ir kontroliuoja paslaugų organizavimo kokybę . Todėl nereikėtų baimintis dėl gyvenimo globos namuose sąlygų, paslaugų turinio ir globos standartų taikymo.

Klaipėdos Caritas globos namai įsikūrė 1994 m. Klaipėdos miesto vykdomasis komitetas turto patikėjimo teise skyrė buvusio darželio patalpas globos namams įsteigti. Remontui reikėjo daug lėšų, medžiagų, meistrų. Daug padėjo tuometinis parapijos klebonas monsinjoras Jonas Gedvila, parapijiečiai ir kiti geros valios žmonės. Reikalingi  baldai buvo gauti iš Palangos poilsio namų „Neringa“.  Vėliau atvyko Vokietijos miesto maltiečių vadovas Klaus Henchen ir įsipareigojo, kad jų organizacija 10 metų globos šiuos namus. Organizacijos nariai į globos namus atvykdavo kasmet, atveždavo humanitarinę pagalbą, ir patys savo medžiagomis  ir savo rankomis atliko daug remonto darbų.

2010 metais įstaiga pakeitė statusą iš religinės organizacijos į viešąją įstaigą.

2014 metais globos namai gavo licencijas institucinei socialinei globai  senyvo amžiaus asmenims ir suaugusiems asmenims su negalia, bendrosios praktikos slaugai bei kineziterapijai, masažui.

Miesto centre įsikūrusiuose  globos namuose yra 40 globos vietų, 27 darbuotojų etatai. Senjorai gyvena vienviečiuose, dviviečiuose, triviečiuose kambariuose. Vonia, dušai, liftas pritaikyti asmenims su negalia. Gyventojai turi galimybę vaikščioti lauke erdvioje  globos namų teritorijoje. Ištisą parą globos namuose budi ir paslaugas teikia kvalifikuoti darbuotojai.

 

Palaiminimas senatvei

 

Kad tave globotų tavo sielos šviesa,

Kad tavo nerimas ir rūpesčiai dėl senatvės pasikeistų,

Kad įgytum išminties žiūrėti savo dvasios akimis

Į šį puikų pjūties metą.

Kad įsipareigotum surinkti savo gyvenimo patirtį,

Užgydyti, kas tave skaudino, leisti tam

Prie tavęs prisiartinti ir su tavim susilieti.

Kad būtumei orus, kad suvoktum,

Koks esi laisvas,

O svarbiausia, kad gautum amžinosios šviesos dovaną ir

Grožio dovaną, slypinčią tavyje.

Kad būtum palaimintas ir rastum

Savyje nuostabią meilę sau.

(John  O‘Donohue „Anam Cara“)

 • „ Reiškiame didžiausia pagarbą ir dėkingumą už suteiktą pagalbą slaugant mums brangų žmogų. Ši pagalba nebuvo  trumpalaikė. Prireikė ilgos ir kruopščios priežiūros. Mama po sunkaus insulto, su didele negalia,  buvo maloniai priimta globos namų kolektyvo ir ilgus devynis metus buvo gydoma ir prižiūrima iki paskutinio atodūsio.
  Per šį ilgą laikotarpį  keitėsi kolektyvas, vidaus tvarka ir  vadovai. Matėme kaip stigo finansavimo, kaip vadovybė dėjo didžiules pastangas sprendžiant ūkinius klausimus, tam pasitelkiant net tarptautines organizacijas. Visos šios pastangos davė gerus rezultatus. Šiandiena tai turintys gerą žinomumą Globos namai, suteikiantys aukštus standartus atitinkančias paslaugas.
  Esame be galo dėkingi už pagalbą, kurios sulaukėme mums ypač reikalingu momentu.“

  Liubovė ir Andrejus Vaičiuliai
 • „Senatvėje likusi viena nebeturėjau galimybių išgyventi. Radau prieglobstį Caritas globos namuose. Čia nuostabus personalas. Sutikau daug gerų žmonių, kurie manimi rūpinasi, gydo. Pagerėjo sveikata, grįžo noras gyventi. Už tai esu dėkinga Apvaizdai.“

  Globos namų gyventoja Zita